TOMàS AGUILó
(1812-1884)

Poeta, novel·lista i periodista palmesà de posicions conservadores.

S'inicià en castellà (A la conquista de Mallorca, 1983), imitant els models romàntics de Chateaubriand, Manzoni i Balmes. Amb tot, sempre produí poesia en català, valorada pel seu estil ric i dialectalitzant.

Entre 1846 i 1850 publicà els volums de Rimas varias. El 1852 veié la llum Poesies fantàstiques i, finalment, l'any 1863 publicà les narracions A la sombra del ciprés.

Pòstumament s'editaren les seves Obras en prosa y verso (1883-86) en vuit volums.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.