EDMOND BRAZèS
(1893-1980)

Escriptor nord-català, del Vallespir, i barber d'ofici.

És considerat un autèntic autodidacta, d'extracció popular, igual com ho fou el seu paisà Jordi Pere Cerdà. Tot i això, rebé el mestratge del poeta Josep Sebastià Pons i s'acostà al món jocfloralesc del Rosselló. 

Començà publicant assajos en francès als anys quaranta, però la dècada següent abraçà el català. Va escriur el poemari L'ocell de les cireres (1957), els relats Històries del veïnat (1965), l'obra de teatre La neu (1970) i records de guerra a Els tres ocells (1979). 

L'any 1993 es reedità tota la seva obra completa al llibre L'univers d'Edmond Brazès. Obres completes