MARGALIDA CAIMARI I VILA
(1839-1921)

Poeta mallorquina nascuda a Cuba, filla d'un emigrant palmesà. 

Tornà de jove a Mallorca i, gràcies a la seva bona situació econòmica, es dedicà a la poesia i a les tertúlies literàries, espais on confraternitzà amb molts intel·lectuals de Mallorca.

La seva obra és majoritàriament en català i demostra que tenia un alt nivell cultural, expressat en el context ideològic d'un catolicisme social que l'acostà al món obrer i a descobrir la situació precària de tantes dones treballadores. 

Tot i això, la seva obra reflecteix les preocupacions de la seva posició social de mare de família burgesa (la descendència, l'espera de l'hereu, l'emigració, la beneficiència, etc.). Aquest fet contextual ha fet que al llarg de la història els seus poemes més coneguts hagin estat els de caràcter i estil maternal. 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.