JOSEP CALAFAT
(1887-1918)

Capellà i poeta santamarier. 

Seguí els cànons poètics de l'Escola Mallorquina i col·laborà amb Antoni maria Alcover i Francesc de Borja Moll amb el diccionari català-valencià-balear.

Les seves obres ens parlen de la pagesia mallorquina des d'una comprensió bucòlica i idealitzada de la realitat, amb exaltacions dels paratges i de la senzillesa cristiana del dia a dia rural, a la manera de les seves dues grans influències, Llorenç Riber i Miquel Costa i Llobera.

La seva obra completa es publicà amb el títol Poesies (1964). 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.