MARIA IGNàSIA CORTèS
(1854-1923)

Poeta palmesana coneguda amb el pseudònim 'Una Floreta' i vinculada a la Renaixença catalana en el marc mallorquí. 

Tot i que la seva biografia és certament desconeguda, els investigadors han pogut saber que era descendent de jueus conversos (estigmatitzats amb el nom de xuetes a l'època). 

La seva poesia s'enfocà cap a l'amor, la memòria de la mare i la complicitat amb les seves amistats femenines enfront dels matrimonis per interès, temes que sovint servien com a refugi davant la incomprensió masculina del moment envers les dones escriptores.

Entre la poesia popular de tradició oral i temes més transcendentals (mística, religió, pàtria, etc.), Cortès publicà diversos poemes com 'Consell', 'La Conquesta', 'La Pastora', 'La clausura', etc., sobretot a revistes mallorquines com La ignorància, La Tortuga, entre d'altres.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.