MIQUEL DURAN DE VALèNCIA
(1883-1947)

Escriptor i periodista valencià. 

La seva vida professional s'ha d'entendre des d'un triple vessant literari, periodístic (Diari de Sabadell, La Publicitat) i polític, com a militant del valencianisme polític del moment. Així mateix, la producció literària de Miquel Duran s'ha d'entendre i situar en un context històric de grans dificultats lingüístiques i nacionals.

L'any 1906 obté, amb "Maig llevantí", la Flor Natural a la Primera Festa de les Flors celebrada al Saló Columnari de la Llotja de València; el 1910, per "Paraules de consol", la Flor Natural dels Jocs Florals de Badalona; amb "El poema de Maria, la bella hortolana" guanya, el 1913, la Flor Natural dels Jocs Florals de Lo Rat-Penat i el 1914 obté, amb "Himne de Pàtria i Amor", l'Englantina dels Jocs Florals de Lo Rat-Penat. Aquestes peces són incloses als poemaris Cordes vibrants, publicat l'any 1910, i Himnes i poemes, del 1916. L'any 1938, mentre lluitava del bàndol republicà, publica el poemari Guerra, victòria, demà. També conreà el teatre, sobretot l'obra de 1926 L'amor i els lladres. 

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Miquel Duran de València) per Toni Terrades.