'' Llibertat! 
I el cor de l'home, esclau, 
esclau generós i bategant 
per a impulsar la llibertat dels altres, 
per a bastir la llibertat dels pobles, 
per a exaltar la pròpia llibertat. ''

1
/1
Llibertat

          Homenatge a Tristan Tzara 
          i Ilya Ehrenburg

Als ulls interrogants de l'infant de ciutat, 
anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, 
de terrat, on l'àvida pupil.la 
junta el blau i la plana, 
la muntanya i la mar 
i el pensament, el que l'esguard no abasta. 
          Llibertat! 
A les ales batents de l'ocell engabiat, 
frisança de nous horitzons, d'espais infinits, 
de rutes blaves i daurades. 
          Llibertat! 
Al cor en doble ergàstula del presoner, 
desig d'amor de dona, de sol rodó, 
de calcigar les vies de la rodona terra.  
          Llibertat! 
En el tràgic lament de la gent sense pa 
i el puny en l'aire del proletari, 
sospirs adolorits, clams de justícia.  
          Llibertat! 
En les idees, martells del pensament, 
deler de germinar com la sement fecunda 
i d'expandir-se com el vent.  
          Llibertat! 
En els grans ideals lliberadors 
i els moviments de redempció dels pobles, 
voluntat d'existir i ambició de crear, 
vigor d'arrel profunda i goig d'univers.  
          Llibertat! 
I el cor de l'home, esclau, 
esclau generós i bategant 
per a impulsar la llibertat dels altres, 
per a bastir la llibertat dels pobles, 
per a exaltar la pròpia llibertat. 
          Llibertat, llibertat, llibertat, 
llibertat, llibertat, llibertat!

MIQUEL DURAN DE VALèNCIA
,