PERE MARCH
(1336-1413)

Poeta valencià medieval i pare d'Ausiàs March. Fou el tresorer del duc reial de Gandia.

Conservam cinc obres morals de l'autor, així com un grapat de poemes estròfiques i tres de vers narratiu. Alguns d'aquestes són: A vos, madona, qui sabets, A vos, mout aut senyor, Al punt c'om naix comensa de morir, Blanxa y bella n'es la costa, Cest falç de mon no·l presi un puges, Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan, Dompna·m platz ben arreada, Dona val tan com de far mal c'estra, Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha, Mon car senyor n'Amfos i Tots grans senyors qui be vol avenir.

La seva obra entronca amb la poesia trobadoresca i amb l'estil satíric moralitzant de l'època. 

 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.