MATEU OBRADOR
(1853-1909)

Escriptor felanitxer.

Fou una alumne privilegiat de Pons i Gallarza, a Mallorca, i de Milà i Fontanals, a Barcelona. També es relacionà amb la família de l'arxiduc Lluís Salvador.

Consagrà part de la seva vida a la investigació lul·liana, tant com a director de la comissió editoria de les obres del beat com per la confecció dels tres primers volums de l'Obra de Ramon Llull (1906), el Llibre d'Amic e Amat (1904), el Llibre de les bèsties (1905) i la Doctrina pueril (1907), entre moltes altres aproximacions literàries i científiques a la vida de Llull.

Fou molt actiu a la vida cultural mallorquina: fundà la Revista Balear, fou secretari del Museo Balear, col·laborà amb La Ignorància i amb les revistes que difonien les tesis de la Renaixença catalana, etc.

Com a escriptor, produí la comèdia Els pretendents (1877) i participà als jocs florals (amb premis l'any 1871, el 1874 i el 1878). Algunes de les seves composicions es recolliren a Lectura Popular.

 

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.