JOSEP TORDERA
(1938-)

Poeta valencià de Cortes de Pallàs.

L'any 1989 publicà el poemari Adagis (i altres mots) amb les edicions de la Universitat de València.