''Els seus ulls eren la part
visible de la generositat marina.''

1
/1

Els seus ulls eren la part
visible de la generositat marina.
 

JOSEP TORDERA
Adagis (i altres mots), 1989