ANTONI VAQUER I OBRADOR
(1881-1959)

Poeta de Cas Concos. 

L'any 1975, pòstumament, es publicà el seu poemari Versos de l'hora sexta.