''Un amor pur i sincer
vaig trobar en el meu camí,
i tan prest se va esvair
que mai s'ha tornat refer.''

>
Amor ofegat
1
/1
Amor ofegat

Un amor pur i sincer
vaig trobar en el meu camí,
i tan prest se va esvair
que mai s'ha tornat refer.

No em demaneu que ha passat
ni lo que el meu cor desitja;
el meu amor ofegat
ha cremat sempre callat
com crema el foc d'una sitja.

ANTONI VAQUER I OBRADOR
,