MARIA RODó-ZáRATE
(1986-)

Maria Rodó-Zárate és professora i investigadora en estudis de gènere i LGTB a la Universitat de Barcelona. És co-editora de "Terra de Ningú. Perspectives feministes sobre la independència" (Pol·len, 2017) i autora de "Interseccionalitat. Desigualtats, llocs i emocions" (Tigre de paper, 2021). Ha publicat el poemari 41 setmanes amb Pol·len Edicions (2022).