"Hoste simbiont 
que venies a acaronar-me 
per darrere la pell 
i per sota les carns."

>
Setmana 29
3
/4
Setmana 29

M'has envaït des de dins, 
com un cavall de Troia. 
De nit i en silenci. 
I t'he deixat fer. 
M'he deixat conquerir. 
Menjar. 
Ofegar. 
Asfixiar. 

Hoste simbiont 
que venies a acaronar-me 
per darrere la pell 
i per sota les carns.

MARIA RODó-ZáRATE
41 setmanes, 2022