''Vola una oreneta,
dorm un perdiguer
prop la masieta
del pensamenter.''

>
Calor
10
/108
Calor

Una fenollassa
que un marge viu
i una vinya lassa
de la pols d'estiu.

Vola una oreneta,
dorm un perdiguer
prop la masieta
del pensamenter.

I ta joia altiva,
pollanc sensitiu,
crema tota viva
al damunt del riu.

JOSEP CARNER
Obres completes. Volum 1 (Lloc), 1957