''Quan diu rugint: -És tot govern impur!-
hom hi endevina el governant futur.''

>
Tirallonga dels sisos i els asos d'aquest món (fragments)
15
/108
Tirallonga dels sisos i els asos d'aquest món (fragments)

EL POLÍTIC
Quan diu rugint: -És tot govern impur!-
hom hi endevina el governant futur.

EL CAP DE POLICIA
Quan la sort de son càrrec el desnia
va al Guignol, on el baten cada dia.

L'ESTRANGER
Li parlem son llenguatge.  No ens entén.
A Barcelona, em penso, el va perdent.

L'ATRACADOR
No plany el cobrador que ha d'escometre.
És burgès; porta coll i sap de lletra.

EL MILIONARI
Amb un copet que us sol donar a l'espatlla
compleix, té crèdit nou i us posa a ratlla.

JOSEP CARNER
Auques i ventalls, 1914