''Amor, si em vols fer plaer,
no la fereixis ben bé;
amb bri suau mortifica
son cor una mica mica.''

>
Cançó de la mica mica
18
/108
Cançó de la mica mica

¡Oh, pensament de blancor,
escorç vora un finestró!
Al pas, mon desig somica
tot just una mica mica.
Amor, si em vols fer plaer,
no la fereixis ben bé;
amb bri suau mortifica
son cor una mica mica. 
Posa, per als llargs camins
un poc d'impossible dins
la meva estèril música;
tot just una mica mica.
Bé que ho sé; delit o joc
no ve gaire i dura poc;
Però l'hora sembla rica
si fa un res bombolla o floc
tot just una mica mica.

JOSEP CARNER
Poesia: Ofrena, 1957