''Sols perquè penso en vós, el dia mor
entre una glassa de color de rosa.''

>
Cel obert
20
/108
Cel obert

El sol, enquimerat amb cada cosa,
amaga tot avui sa testa d'or.

Sols perquè penso en vós, el dia mor
entre una glassa de color de rosa.

JOSEP CARNER
Poesia: Ofrena, 1957