''Oh tu que portes una rosa bella
al capdavall del pit!
Surt la rosa, per tímida clivella,
d'aquest roser que dus sota el vestit.''

>
Oh tu que portes una rosa
23
/108
Oh tu que portes una rosa

Oh tu que portes una rosa bella
al capdavall del pit!
Surt la rosa, per tímida clivella,
d'aquest roser que dus sota el vestit.

JOSEP CARNER
Poesia: Ofrena, 1957