''Per una flor de romaní
     l'amor daria;
per una flor de romaní
     l'amor doní.''

>
Canticel
29
/108
Canticel

Per una vela en el mar blau
     daria un ceptre;
per una vela en el mar blau,
     ceptre i palau.

Per l'ala lleu d'una virtut
     mon goig daria,
i el tros que em resta, mig romput,
     de joventut.

Per una flor de romaní
     l'amor daria;
per una flor de romaní
     l'amor doní. 

JOSEP CARNER
Poesia: Ofrena, 1957