''Patiren fred i por les nostres esperances,
amb un record de flors incertes entremig;
les danses valen més que no les enyorances;
és la possessió més pura que el desig.''

>
Epigrama del bell temps
40
/108
Epigrama del bell temps

Patiren fred i por les nostres esperances,
amb un record de flors incertes entremig;
les danses valen més que no les enyorances;
és la possessió més pura que el desig.
 

JOSEP CARNER
Poesia: Llunari, 1957