''Glotonies ens obliguen
a deixar, per tots costats,
nius desfets d'una grapada,
galliners ben ensagnats.''

>
La guineu
95
/108
La guineu

-Eixim de nit sense fressa,
talment que ningú no ens sent;
tenim una llarga cua
i un morrot ben amatent.

Més ens plau d'estripar vides
que de dar-nos cap enfit
i, no fent remor de passes,
ens ignora fins la nit.

Si altra gent cuita de dia,
les guineus ho fem després.
El desig diu: -Si hi anava...-
Les tenebres diuen: -Vés.

Glotonies ens obliguen
a deixar, per tots costats,
nius desfets d'una grapada,
galliners ben ensagnats.

JOSEP CARNER
Bestiari, 1964