''Poder absolut
és el que m'encanta;
que l'hegui tot jorn
bo i arrossegant-me.''

>
Serpent
107
/108
Serpent

M'arrossego bé 
i em cabdello als arbres;
mai no m'ha calgut
un parell de cames.

Destrossada carn,
que d'altres la cerquin;
jo menjo només
preses que bateguin.

Poder absolut
és el que m'encanta;
que l'hegui tot jorn
bo i arrossegant-me.

JOSEP CARNER
Bestiari, 1964