''De mi n'estimes el meu esperit.  
Jo, del teu cos, en som enamorat.  
Quin dels dos éssers és més desamat,  
jo pel teu pèl, tu pel meu infinit?''

104
/113

De mi n'estimes el meu esperit.  
Jo, del teu cos, en som enamorat.  
Quin dels dos éssers és més desamat,  
jo pel teu pèl, tu pel meu infinit? 

Si passar gust per tu és un escrit,  
si el sublim n'és perquè no t'ha arribat,  
si el teu coll no m'és coll de pou, pouat,  
si tu no et rentes de tot quant he dit, 

durà infinita pols ta netedat,  
beuràs mentida en el teu ver tassó,  
i un no sé què caurà d'on mai no ha estat. 

Una mà renta l'altra. El bé felló  
que som sense el teu coll, serà rentat,  
si el sublim té per tu gust de meló.

BLAI BONET
Sonets, 2000