''allò que vé se’n va i de mentres nosaltres 
som i fluïm d’una distància a una altra''

3
/17

allò que vé se’n va i de mentres nosaltres 
som i fluïm d’una distància a una altra

PAU CASTANYER
Sempre la mar, Airit, 2006