''Així i tot,
no prenc decisions,
seguesc en una runa
d’antic temple enmig del bosc,
sóc, encara, caçador d’antics astres.''

12
/17
X

Avui mon pare ha somniat 
que jo era un indigent
de rialla estúpida i ulls perduts.

M’ha contagiat de la por dins la seva mirada.

Així i tot,
no prenc decisions,
seguesc en una runa
d’antic temple enmig del bosc,
sóc, encara, caçador d’antics astres

i tenc el pit pelut,
        com els ous i
        el futur que em prediuen.

PAU CASTANYER
Poemes de la Gran Ciutat, 2008