''Te bes en el vers
i el revers
de la mà.

Estàs banyada de poesia''

14
/17

Te bes en el vers
i el revers
de la mà.

Estàs banyada de poesia

PAU CASTANYER
Nedar-te la pell, 2008