''Del vespre:

un carregament de roses místiques
dins el teu solc.''

16
/17

Del vespre:

un carregament de roses místiques
dins el teu solc .

PAU CASTANYER
Nedar-te la pell, 2008