''Me redolen pedres per l’esquena.
Sóc una marjada de pensament.

Cant.''

17
/17

Me redolen pedres per l’esquena.
Sóc una marjada de pensament.

Cant.

PAU CASTANYER
Nedar-te la pell, 2008