''No sé què fer-ne,
com la barra de lacre que ens ve als dits
quan regirem un escriptori vell
dins l'alta nit, mentre s'esquerda un gall.''

>
Mala memòria
20
/51
Mala memòria

La paret era de carreus enormes
i emblanquinada amb calç blavosa. El llit
(una gran baluerna, reparada
amb llates d'una caixa de conyac)
arrambat a la pedra, era un cavall
de toros, que abocava les entranyes:
dos matalassos de panolla, gris
el de sota i vermell el de damunt,
mal coberts pel llençol emmascarat
de pols i de betum, car les sabates
no es creu que facin nosa per l'amor
de preu més baix. La noia que venia
dins d'un alvèol d'aquell poble gòtic
el seu cos poc format, rudimentari
com la plebs, molt antiga i molt moderna,
parlava amb accent xava, i era trist.
Diu que es deia Victòria. Tenia
una foto del seu promès, i dues
només, de seves: una als catorze anys,
l'altra de passaport.
                               No sé què fer-ne,
com la barra de lacre que ens ve als dits
quan regirem un escriptori vell
dins l'alta nit, mentre s'esquerda un gall.

GABRIEL FERRATER
Da nuces pueris, 1960