'' Volen només saber 
    que s'agafen de mans 
    i van juntes, per un 
    carrer de l'estranger.''

>
Dues amigues
24
/51
Dues amigues

Tant de sol als turmells, 
    de mar llisa i daurada. 
    Agafades de mans, 
    no es diuen res. Carrers 
    d'homes rancuniosos 
    perquè no hi ha cap home 
    com ells, que elles coneguin. 
    Ara no van enlloc. 
    Tornen del sol. Travessen 
    tardes llargues, carrers 
    de mots incomprensibles. 
    No s'enduen records. 
    Volen només saber 
    que s'agafen de mans 
    i van juntes, per un 
    carrer de l'estranger.

GABRIEL FERRATER
Menja't una cama, 1962