''Conciliats, fem via
cap a la fi del món. No ens cal
fer res per ajudar-lo.''

44
/51
Oci

Ella dorm. L'hora que els homes
ja s'han despertat, i poca llum
entra encara a ferir-los.
Amb ben poc en tenim prou. Només
el sentiment de dues coses:
la terra gira, i les dones dormen.
Conciliats, fem via
cap a la fi del món. No ens cal
fer res per ajudar-lo.
 

GABRIEL FERRATER
Teoria dels cossos, 1966