''Nimfa de mos incendis venerada, 
deïdat de mos trofeus vencedora, 
mira l'afecte i los afectes mira 
amb què ploren mos ulls, mon cor sospira.''

4
/4

Floris bella, gentil perla adorada, 
més blanca i més pura que l'aurora 
quan, esmaltant l'alegre matinada, 
lo mar argenta i les campanyes dora. 
Nimfa de mos incendis venerada, 
deïdat de mos trofeus vencedora, 
mira l'afecte i los afectes mira 
amb què ploren mos ulls, mon cor sospira.

FRANCESC FONTANELLA
Giletes, XVII