''Lluny de la terra, prop dels teus genolls. 
Prop de la música del teu nom. 
Lluny de la mort, prop del teu pit.''

>
La cançó d'amor
6
/56
La cançó d'amor

Prop de la sang, lluny de les teves dents. 
Prop de la fosca, lluny dels teus cabells. 
Prop de la terra, lluny dels teus genolls. 
Prop de la música del teu nom. 
Prop de la mort, lluny del teu pit.

Prop de la sang i de les teves dents. 
Prop de la fosca i dels teus cabells. 
Prop de la terra i dels teus genolls. 
Prop de la música del teu nom. 
Prop de la mort i del teu pit.

Lluny de la sang i de les teves dents. 
Lluny de la fosca i dels teus cabells. 
Lluny de la terra i dels teus genolls. 
Prop de la música del teu nom. 
Lluny de la mort i del teu pit.

Lluny de la sang, prop de les teves dents. 
Lluny de la fosca, prop dels teus cabells. 
Lluny de la terra, prop dels teus genolls. 
Prop de la música del teu nom. 
Lluny de la mort, prop del teu pit.

FELIU FORMOSA
Albes breus a les mans, 1973