''Hi serves el silenci 
la dignitat perfecta 
a força de renúncia.''

10
/56
14

La intimitat guanyada 
a força de pobresa, 
el so d'una guitarra 
en una cambra plena 
de l'olor de contactes 
i amb la finestra oberta 
al fum i al cansament. 
Hi fas l'aprenentatge 
per copsar el desacord 
de tantes dones soles 
amb la ciutat que aïlla 
(la morta xemeneia, 
les múltiples antenes). 
Hi serves el silenci 
la dignitat perfecta 
a força de renúncia. 

FELIU FORMOSA
Llibre de meditacions, 1973