''Escull els còdols
entre l'aigua que corre
i et sabràs lliure.''

>
Haikús dels marges
12
/56
Haikús dels marges

7

Una mirada
damunt el jonc, que es vincla:
tu que em coneixes.

16

Davant la intensa
llum del balcó, tu passes.
Deixo d'escriure.

24

Escull els còdols
entre l'aigua que corre
i et sabràs lliure.

FELIU FORMOSA
Raval, 1975