''QUAN LES HORES EREN PLENES, 
temíem la brevetat; 
ara que el temps s'ha buidat, 
ja no sabem què cal tèmer.''

20
/56
15

QUAN LES HORES EREN PLENES, 
temíem la brevetat; 
ara que el temps s'ha buidat, 
ja no sabem què cal tèmer.

Miro amb una ala ferida 
a llarga estela de fum 
d'algun reactor perdut 
en un espai que és mentida.

FELIU FORMOSA
Cançoner, 1976