''Viure el present
absolut que és el somni,
és a dir: viure

el present absolut
sense por a despertar-se.''

28
/56
I

6

Quantes més coses
puc recordar, més sento
que tot comença.

Tot just ara, el desig
es fon amb la memòria.

41

Viure el present
absolut que és el somni,
és a dir: viure

el present absolut
sense por a despertar-se

FELIU FORMOSA
Amb afecte (amb Joan Cases), 1987