''El plat blau de la magrana, 
el moscatell, la intensitat
de bodegó d'aquella cara:
amb les dents separades, que m'exciten.''

30
/56
34

El plat blau de la magrana, 
el moscatell, la intensitat
de bodegó d'aquella cara:
amb les dents separades, que m'exciten.

FELIU FORMOSA
Pols al retrovisor, 1989