''...què fóra de nosaltres, els estranys,
si cedíssim a la força del costum.''

34
/56
IV

[...]

què fóra de nosaltres, els estranys,
si cedíssim a la força del costum.
 

FELIU FORMOSA
Per Puck, 1992