''... objectivar l'objecte 
i crear-se un espai 
immens 
per a la relació.''

41
/56
11

POTSER UNA DESCRIPCIÓ 
que vagi de la negra cabellera  
a les cames creuades 
de la noia asseguda 
vora el taulell del bar 
sobre l'alt tamboret.

O una disquisició 
sobre el caràcter difús 
i assumit sense culpa 
del desig com a joc...

(Aquí, el seu perfum.)

Res que vingui marcat 
pel meu temps, 
sinó pel d'ella: 
objectivar l'objecte 
i crear-se un espai 
immens 
per a la relació. 
 

FELIU FORMOSA
Al llarg de tota una impaciència, 1994