''Els teus llavis al centre 
del goig i el desesper.

El teu gest displicent 
que amaga la revolta.''

44
/56
25

EL TEU COS ONDULANT 
al contrallum del pub.

El teu ble de cabells 
damunt la cella ampla.

El teu pòmul on hi ha 
la clau de l'harmonia.

Els teus cabells on caben 
mil afirmacions.

Els teus llavis al centre 
del goig i el desesper.

El teu gest displicent 
que amaga la revolta.

Els teus ulls transgressors 
al carrer de la joia. 

FELIU FORMOSA
Al llarg de tota una impaciència, 1994