''Escriure és, doncs, per mi
descriure la consciència
d'allò
que no és possible.''

45
/56
27


           A Agustí Bartra

Encara escric per tu
(que ja no em pots llegir),
com esperant la teva
opinió possible.

Escriure és, doncs, per mi
descriure la consciència
d'allò
que no és possible.

FELIU FORMOSA
Al llarg de tota una impaciència, 1994