''Et beso lentament 
la cara interior 
de la cuixa.

Són amables els núvols 
de tardor.''

49
/56
46

ÉS AMABLE LA REMOR 
del talleret mecànic 
al carrer del suburbi.

Et beso lentament 
la cara interior 
de la cuixa.

Són amables els núvols 
de tardor.

Com la música.

FELIU FORMOSA
Al llarg de tota una impaciència, 1994