''Ella, nua a la cala: és un vers que retorna.''

50
/56
I

1
Estranyesa invencible de les coses que callen.

2
Heura que, tremolosa, és contrapunt del mar.

3
Pel poble blanc, un fons d'amors no consumats.

9
Per no capitular, mai no recapitulis.

26
Tu, mig d'esquena: el pòmul era com un imant.

46
L'amor busca un camí ja traçat prèviament.

58
L'olor és el que més guardo del vell casal pairal.

61
Per la finestra oberta, cal deixar passar el ritme.

75
Quan observes, com pots evitar la metàfora.

77
Passió, paciència... Passió: paciència.

84
Ella, nua a la cala: és un vers que retorna.

90
No trenquem el silenci, perquè res no se'ns trenqui.

102
Buscar la quietud des d'on s'alci un cant nou.

103
Prenc un reflex de lluna que m'allarga la mar.

104
No m'omplen prou les formes que tinc de posseir-te.

115
Acumular finals fins al final final.
 

FELIU FORMOSA
Immediacions, 2000