''De l'aparell sortia
Una veu impostada
En el vuit de sentit
Tòpics
           dogmes
                        sentències''

>
El discurs
55
/56
El discurs

Dins el xalet decrèpit
On clandestinament
Anaven arribant
Els dirigents o "quadres"
I els militants "de base"
Vam escoltar el discurs
On s'auguraven canvis
Transcendentals i pròxims
Que no es produirien

De l'aparell sortia
Una veu impostada
En el vuit de sentit
Tòpics
           dogmes
                        sentències

Allò que en va quedar
Va ser el gràvid silenci
Del retorn entre els pins
Sota la lluna impàvida

FELIU FORMOSA
Cap claredat no dorm, 2001