''Unglejant, picant fort de mans al carmí de les teves anques –dolcesa! El gust del teu excrement de dona és el gust agre de la castanya. Ampolla de vinagre, ampolla negra d’ambre a la bescambra. Cúpules.''

>
Epitalami
7
/8
Epitalami

Unglejant, picant fort de mans al carmí de les teves anques –dolcesa! El gust del teu excrement de dona és el gust agre de la castanya. Ampolla de vinagre, ampolla negra d’ambre a la bescambra. Cúpules.

PERE GIMFERRER
El vendaval, 1988