''Què més vols de l’esclau? ... Fes de son cos,
     en estes nits callades,
lo coixí de l’esposa i de l’espòs...
     i us dormirà a cantades!''

9
/13

Què més vols de l’esclau, dona inclement?
     T’ha vist al peu de l’ara
a un altre home lligada eternament,
     i no ha dit res sa cara.

T’ha vist entrellaçada al teu marit,
     com una heura a la soca,
i uns besos i altres besos ha sentit,
     i ha somrigut sa boca.

Què més vols de l’esclau? ... Fes de son cos,
     en estes nits callades,
lo coixí de l’esposa i de l’espòs...
     i us dormirà a cantades!

ÀNGEL GUIMERà
Poesia completa, 2010