'' Que hermosa que ets, oh nit,
     amb tot el cel florit;
     amb l’aire sospirant;
amb les ones que es mouen somniant!...''

>
Nocturn
12
/13
Nocturn

     Que hermosa que ets, oh nit,
     amb tot el món dormit!

La mar és un bressol poc a poquet brandant;
les ones dintre d’ell cada una és un infant
     ont tots s’han arrupit;
i els astres per damunt són mares vigilant...

     Que hermosa que ets, oh nit,
     amb tot el cel florit;
     amb l’aire sospirant;
amb les ones que es mouen somniant!...

ÀNGEL GUIMERà
Poesia completa, 2010